نوع الإقامة
المرشحات
سوریجان
بیت تقلیدی سوریجان کاشان
کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه حاج بابا عطوف، سرای سوريجان عمارت بوتیک هتل سوریجان بنایی است با قدمتی بیش از 250 سال که در دوره قاجار

برای 1 لیله
السعر من
2,147,483,647 تومان
اختیار الغرفه
سرای عامری ها
بیت تقلیدی سرای عامری ها کاشان
کاشان، خیابان علوی، بن بست باستان هفتم. اقامتگاه سنتی سرای عامری‌ها متعلق به خاندان عامری است و زمان ساخت آن هم مرب

برای 1 لیله
السعر من
1,800,000 تومان
اختیار الغرفه
18.3.2